Locatie
Client
Year

2022

Saturatiemeting als screening op aangeboren hartafwijkingen.

De hartafwijking is de meest voorkomende aangeboren afwijking. Ongeveer een kwart van de kinderen geboren met een hartafwijking heeft een zogenaamde kritische hartafwijking. Als er niet medisch wordt ingegrepen, overlijden zij in de eerste levensmaand. Het vroegtijdig ontdekken is cruciaal om snel te kunnen ingrijpen. Op dit moment wordt nog ongeveer 30-40% van de kritische hartafwijkingen gemist tijdens de 20-weken echo. Na de geboorte zijn symptomen niet direct zichtbaar; die ontstaan meestal pas na een aantal dagen. Dan is het soms al te laat. Door het uitvoeren van een saturatiemeting door alle eerstelijns verloskundigen op een aantal vaste momenten na de geboorte, kunnen 35 hartafwijkingen per jaar in Nederland worden opgespoord én 35 kinderlevens worden gered!

Stichting Hartekind heeft gefaseerd saturatiemeters beschikbaar gesteld aan alle eerstelijns verloskundigen in Nederland. Met de saturatiemeters kunnen verloskundigen volgens dit protocol (dat in samenwerking met artsen uit het LUMC is ontwikkeld) baby’s screenen.

Verantwoordelijkheden

Contactpersoon voor verloskundigen rondom het project, adviserende en begeleidende rol
Plannen van alle productionele zaken
Het aansturen van betrokken leveranciers, medewerkers en personeel
Het organiseren van online trainingssessie voor verloskundigen
Aanleveren van content voor nieuwsbrieven en social media